Mijn favorieten

Lingewaard

Lingewaard is waar wij de afgelopen 20 jaar veel woningen hebben verkocht in Huissen, Bemmel, Gendt, en ga zo maar door. Ook daar zien wij dat wij steeds vaker verkoopopdrachten krijgen omdat onze werkwijze hen aanspreekt.

Daarnaast is ons kantoor op steenworp afstand gelegen van deze gemeente en zien wij tevens de vraag van stedelingen naar woningen in de omliggende plaatsen toenemen.

Verkoopplannen? Graag komen wij eens geheel vrijblijvend kennismaken met u. 

Tot ziens bij Puntman Makelaars

Wilfred Puntman

Lingewaard
Lingewaard is een gemeente in het oosten van Nederland, in de provincie Gelderland met 46.185 inwoners (30 april 2017, bron: CBS). De gemeente ligt in het stroomgebied van Waal, Nederrijn en Linge, het gebied tussen Arnhem en Nijmegen, en omvat daarnaast een kleine strook aan de overzijde van het Pannerdensch Kanaal. De gemeente Lingewaard maakte tot 1 januari 2015 deel uit van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen en vanaf 2016 van het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) regio Arnhem-Nijmegen. De gemeente grenst aan het Pannerdensch Kanaal, de gemeenten Duiven, Westervoort, Arnhem, Overbetuwe en Nijmegen alsmede aan de Waal. Van 2009 tot 2014 had Lingewaard een stedenband met het Roemeense Mizil.


Kernen
De gemeente is per 1 januari 2001 ontstaan door een samenvoeging van de voormalige gemeentes Bemmel, Gendt en Huissen. Aanvankelijk heette de gemeente Bemmel, op 1 januari 2003 werd de huidige naam ingevoerd. De gemeente Lingewaard bestaat uit de volgende plaatsen:

Plaats en aantal inwoners
Huissen - 18.395
Bemmel - 12.526
Gendt - 7.172
Angeren - 2.856
Doornenburg - 2.715
Haalderen - 2.021
Ressen - 112
Looveer – 6

De grootste plaats van de gemeente halen wij extra aan: Huissen.

Huissen
Huissen is een stad in de provincie Gelderland (gemeente Lingewaard, in de streek Over-Betuwe). De stad heeft 18.947 inwoners (1 januari 2017). Huissen kreeg op zijn laatst in 1314 stadsrechten. Huissen is de grootste plaats in de gemeente en ligt aan de Nederrijn, in het gebied tussen Arnhem en Nijmegen. De plaats bestaat uit Huissen-stad, dat wil zeggen de oude "stad" en aangrenzende woonwijken, Het Zand, een tweede aangrenzende kern vooral gericht op de tuinbouw, en de in de jaren zeventig van de 20e eeuw ontstane wijk Zilverkamp. Na enkele kleinere nieuwbouwwijken is sinds het begin van de 21e eeuw de wijk Loovelden in ontwikkeling.


Ten oosten van de stad zijn grote uiterwaarden te vinden. In het noorden vormt de Huissensedijk de grens met Arnhem. Bij het kleine industriegebied Looveer is Huissen via een veerpont over de Nederrijn verbonden met de Liemers. Aan de overzijde van de rivier behoort een kleine strook in de uiterwaarden tot Huissen. In het zuiden van de plaats aan de Linge bevindt zich het industrieterrein Pannenhuis, dat toegang geeft tot een grote veiling en tot het agropark Bergerden.

Het oude centrum wordt gekenmerkt door winkelstraten en horeca. Door het hieronder genoemde bombardement is het aantal historische gebouwen gering. De "skyline" wordt bepaald door de parochiekerk en een toenemend aantal appartementsgebouwen.

Geschiedenis
Huissen werd al tijdens de vroege middeleeuwen in 814 als Hosenhym vermeld; later (na de invallen der Noormannen) werd deze plaats Hosenheim genoemd. Vanaf 1033 en de daaropvolgende eeuwen werd Hosenheim eerst als Huschenheim of Heuschenheim, dan als Heuschen of Heussen, en ten slotte als Huessen, nu gespeld als Huissen (plaatselijk dialect is Huusse, incidenteel ook gespeld als Huesse) vermeld. Huissen (op dat moment Heuschenheim genoemd) blijkt in 1242 in handen te zijn van de graven van Kleef. Zij richten een tol in aan de Rijn en stichten De Kleefse burcht. Rond die burcht ontstaat een handelsnederzetting. De plaats krijgt in ieder geval uiterlijk 1314 stadsrechten. In 1502 was Huissen een enclave van Kleef. Karel van Gelre probeerde Huissen te veroveren. Hij belegerde de stad, maar de troepen werden door Kleef verslagen. Dit wordt het Beleg en ontzet van Huissen genoemd, iets dat elk jaar wordt nagespeeld.


Vanaf de Tachtigjarige Oorlog is Huissen een katholieke enclave in het protestante Nederland. Veel katholieken uit de wijde omgeving van Huissen gaan daar ter kerke. Huissen en het nabijgelegen dorp Malburgen (de kerk verdween in de zestiende eeuw) blijven - net zoals de Liemers - tot het Hertogdom Kleef en met Kleef vervolgens tot Brandenburg (1614-1701) en Pruisen (na 1701) behoren. Tussen 1795 en 1816 verwisselde Huissen verschillende keren van eigenaar. Jan Willem de Winter is door Napoleon Bonaparte op 4 mei 1810 verheven tot Graaf van Huessen (mogelijk is Huissen bedoeld,voor Fransen lastig uit te spreken). Op 17 december 1813 wordt Elden afgesplitst van Huissen om een zelfstandige gemeente te worden. Huissen zelf wordt terug gegeven aan Pruisen. Na het Congres van Wenen wordt Huissen op 1 juni 1816 definitief een deel van Nederland. De gemeente gaat samen met de gemeenten Bemmel en Gendt op 1 januari 2001 op in een fusiegemeente met de werknaam Bemmel. De naam van de fusiegemeente wordt op 1 januari 2003 veranderd in Lingewaard.

Huissen heeft zwaar geleden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na een brandbombardement in de nacht van 13 op 14 mei 1943 volgt, tijdens en na de Slag om Arnhem in 1944, nog een aantal bombardementen, waarbij veel van het oude Huissen wordt vernietigd. Op 17 september 1944 wordt het Looveer getroffen, waarbij een schuilkelder een voltreffer krijgt. Op 2 oktober 1944 wordt het oude centrum gebombardeerd. Ook 't Zand wordt getroffen. Hierbij komen meer dan 200 mensen om. Vanaf september 1944 begint ook de evacuatie, waardoor op 2 april 1945 geen Huissenaren getuige waren van de bevrijding door Canadese militairen. Op 17 april 2010 wordt in Huissen Centrum het eerste 'Exodusmonument' onthuld en ingezegend. Dit monument gedenkt ook de dood van drie dappere mannen op 22 oktober 1944, die op 'De Praets' te Arnhem hun leven verloren tijdens de oversteek over de Rijn. Zij hielpen vluchtelingen bij deze vlucht. Op 12 juni 2010 wordt daartoe op De Praets een tweede Exodus gedenkteken onthuld. Op 25 juni 2011 wordt in het bijzijn van Jan Terlouw het voor de regio belangrijke Exodusmonument onthuld.Hiermee wordt de gehele uittocht uit de oost Betuwe herdacht. Vanaf dat jaar is er tevens het jaarlijks wandelevenement. Deze tocht herinnert aan de grote Exodus in het najaar van 1944.Er is een causaal verband tussen de mislukking van de Operatie Market Garden en deze dramatische uittocht. Pas ruim 7 maanden later komen burgers terug in hun zwaar beschadigde omgeving. De wandeltocht wordt herdacht als de evacuatie feitelijk is afgelopen ( laatste zaterdag in juni) en als er weer perspectief is voor de burgers.


In de jaren zestig van de 20e eeuw wordt de buurtschap Malburgen alsmede de Kleefse Pleij (aan de overzijde van de Nederrijn, alwaar de Rijn en de IJssel zich splitsen), door Arnhemgeannexeerd. Op 1 januari 2001 is de gemeente Huissen gefuseerd met Gendt en Bemmel tot de gemeente Lingewaard. Ook is er de (nog gedeeltelijke in aanbouw zijnde) nieuwe wijk Loovelden bijgekomen.

Hoewel Huissen momenteel vooral een forensenstad is, speelt de historisch belangrijke tuinbouw nog steeds een grote rol. Daarnaast is de stad erin geslaagd om veel van de oude tradities, zoals de processie (Umdracht), de Huissense Gilden, het carnaval, de kermis met de daarbij behorende traditie van het Vleiskeure' op de donderdag voorafgaand aan de kermis alsmede het eigen dialect te behouden. Deze tradities geven de stad een duidelijk zuidelijk karakter.


Wapen van Huissen
Het wapen is afgeleid van het familiewapen van de graven van Kleef. Op zegels uit de middeleeuwen kwam de zwaan al voor en werd het schild soms gedekt met een stedenkroon.

De zwaan vindt mogelijk zijn oorsprong in de Lohengrinzwaan. Ter onderscheiding van het Kleefse wapen is de zwaan gedraaid. De kleuren waren de oude Rooms-Duitse kleuren en werden door de meeste Kleeflandse steden gevoerd. De zwaan komt voor op de zegels en munten van Huissen.
De vlag van Huissen heeft twee banden, rood en wit, met in het wit het stadswapen afgebeeld. Zowel het wapen als de vlag hebben hun officiële status verloren bij de vorming van de gemeente Lingewaard, maar zij worden in Huissen door de burgerij nog steeds gevoerd.
De zwaan speelt als symbool van Huissen een belangrijke rol. Zo staat op de Markt een gestileerd standbeeld van de zwaan, gemaakt door de kunstenaar Kees Berendsen en heet het grootste carnavalsgezelschap De Kraonige Zwaone.

Tot ziens bij Puntman Makelaars

Wilfred Puntman

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Contact

Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring