Mijn favorieten

Bouwkundige zaken


Kwaaitaal / Betonrot / Chlorideschade

In het hele land zijn in bepaalde woningen, gebouwd tussen 1965 en 1981, betonvloeren gelegd van het type Kwaaitaal. Door het gebruik van Calciumchloride in het beton kan roestvorming ontstaan op de metalen wapening. Op den duur kunnen door de roestvorming stukken beton afbreken, waardoor de sterkte en daarmee de veiligheid van de vloer afneemt. De kosten van herstel zijn voor rekening van de eigenaar van de woning. Zo'n 110.000 Nederlandse woningen hebben hier last van. In het ergste geval betekent dit dat de begane grondvloer kan breken, in de minst ernstige situatie kun je er nog rustig 25 jaar op leven. Hoe weet je of een vloer betonschade heeft en wat kun je er dan aan doen? In 1997 zag een bewoner in de kruipruimte onder zijn huis losse brokken beton op de grond liggen. Onderzoek wees uit dat er sprake was van betonrot. Ook veel andere woningen in de wijk hadden hier last van. Tussen 1965 en 1981 zijn betonnen vloerdelen gebruikt waar calciumchloride aan is toegevoegd om het verhardingsproces van de vloerelementen te versnellen. Bij een onjuiste toepassing kan de ijzeren wapening van de vloerdelen echter gaan roesten, vooral wanneer de wapening in aanraking komt met vocht en zuurstof. Hierdoor zet de wapening uit en wordt het beton er afgedrukt.

”Slechts” 25 procent van de vloeren is aangetast
Uit dit CUR-onderzoek blijkt dat betonschade mogelijk is bij 110.000 Nederlandse woningen. In 75 procent van de gevallen hoeft de vloer echter niet te worden versterkt: hiervan zijn bij 48 procent geen en bij 27 procent wel schadeverschijnselen waargenomen, maar niet zodanig dat in de komende 25 jaar versterking van de vloer nodig is of zal zijn. Bij 25 procent van de vloeren moeten nu of op termijn wél maatregelen worden genomen.

Herstelkosten c.q. schade verhalen?
Deze foutieve productiemethode is vooral gebruikt in Kwaaitaalvloeren van de firma 'Kwaaitaal Vormbeton bv' en Mantavloeren van 'Betonindustrie Woerden bv'. Deze beide firma's (Kwaaitaal BV en Manta BV) zijn inmiddels failliet, maar veel bewoners zitten nog met deze vloeren in huis. De schade is dus niet meer te verhalen en komt voor rekening van de eigenaar van de woning. De herstelkosten zijn afhankelijk van de omvang van de schade. De gemiddelde herstelkosten per woning bedragen bijna € 4.500 excl. BTW. Inclusief de inspectiekosten komt de schade landelijk op 306 miljoen euro.

Is er bij mijn woning risico op betonrot?
Betonschade aan Kwaaitaal vloeren kan optreden in woningen die gebouwd zijn tussen 1965 en 1981. Wanneer uw woning in een andere periode is gebouwd, hoeft u zich geen zorgen te maken. Wanneer uw woning uit deze bouwperiode stamt en u wilt weten of uw vloer in de categorie 'gunstig' (75 procent) of 'ongunstig' (25 procent) valt, kunt u een inspectie laten uitvoeren door een onafhankelijk en gespecialiseerd bouwkundig adviesbureau zoals Perfectbouw, Keurmijnwoning.nl of andere experts.

Maatregelen
De bouwkundige inspectie kan uitwijzen dat reparatiemaatregelen nodig zijn. Tot die tijd kunt u extra belasting betert vermijden door géén hossende verjaarspartij te organiseren en géén stapels verhuisdozen met boeken neer te zetten of zware tapijtrollen op de begane grondvloer neer te leggen. Wanneer deze voorzichtigheden in acht wordt genomen, bestaat er volgens deskundigen geen gevaar dat de vloer binnen twee jaar na het constateren van de extra doorbuiging plotseling zal bezwijken. De voortgang van de corrosie is daarvoor te gering. U hebt dus nog voldoende tijd om advies in te winnen, offertes aan te vragen en de werkzaamheden uit te laten voeren.

Controle of uw vloer een Kwaaitaal vloer is!?
U kunt eenvoudig zelf vaststellen of uw vloer heeft van het type Kwaaitaal. Uw woning dient ten eerste tussen 1965 en 1981 gebouwd te zijn. Kwaaitaalvloeren zijn te herkennen aan de gewelfde onderkanten van de elementen die 500 mm breed zijn en 180 mm of 205 mm hoog. Op de kopse kant zit meestal een kunststof kopschot waarin de naam Kwaaitaal zichtbaar is. Soms staat de naam Kwaaitaal gestempeld op de onderkanten. Het kruipluik zit in het gewelfde deel. Bron: Perfectbouw.


Houtrot

Houtrot ontstaat meestal op onderdorpels en hoekverbindingen en is herkenbaar aan de roestbruine kleur en de zachte structuur. De oorzaak van houtrot is de aantasting van het hout door de groei van schimmels door langdurige vochtigheid.

Houtrot is te herkennen aan de volgende punten:
• Zacht en bruin-zwart verkleurd hout.
• Vochtverzadiging.
• Zwel en krimpeffecten.
• Vervorming van het verfsysteem.
• Inklinking en insnoering (indeuken) van het verfsysteem.
• Het uitvallen van aangetaste delen.

Houtrot kan worden gemeten door het inprikken met een botte priem. In ernstige gevallen is houtrot visueel waar te nemen. Kijk naar de kenmerken van houtrot. Ook kan er gebruik worden gemaakt van een vochtmeter om te bepalen wat de houtvochtigheid is.

Oorzaken
Houtrot is het gevolg van schimmelgroei. Onder bepaalde omstandigheden zullen deze groeien en het hout aantasten. Onderstaande factoren dienen aanwezig te zijn voor het ontstaan schimmels en houtrot als gevolg daarvan:
• Een houtvochtgehalte van meer dan 20% gedurende langere tijd.
• Een temperatuur van hoger dan 18 graden Celsius.
• Voldoende lucht, schimmels die houtrot veroorzaken hebben zuurstof nodig.
• Een voedingsbodem, hout in dit geval.

Een te hoog vochtigheidsgehalte is vaak een gevolg van een foute detaillering en een slechte bescherming van het hout. Een aantal zaken die de kans op houtrot aanzienlijk vergroten zijn:
• Openstaande verbindingen, waardoor inwatering ontstaat door capillaire naden.
• Een ongeschikt verfsysteem en/of slechte toestand van het schilderwerk.
• Constructiefouten
• Inwatering via ondeugdelijke beglazing.
• Onbehandelde kopse kanten

Afhankelijk van de mate waarin houtrot voorkomt zal er moeten worden beslist of het element zal worden vervangen of dat de aangetaste delen worden hersteld door middel van deelvervanging of gerepareerd worden met een hout reparatiemiddel. De kosten van het herstel en de beoogde levensduur van het kozijn spelen hierbij een belangrijke rol.

De keuze van vervangen of herstellen hangt zoals aangegeven af van de mate van aantasting. In het onderstaande schema staat aangegeven wanneer welke optie wordt toegepast:
• Geringe aantasting zacht hout: preventieve maatregelen, eventueel plaatselijk verduurzamen.
• Aantasting <10cm3: uitvullen met reparatiepasta+preventieve maatregelen.
• Aantasting >10cm3: deelvervanging+preventieve maatregelen.
• Aantasting >10cm3: kozijnvervanging.
• Als je de kosten voor de reparatie meer zijn dan 50% van de vervangingskosten dan kan men het beste kiezen voor vervanging.

Het beste is natuurlijk altijd nog het voorkomen van vochtintrekking!!!

  
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Contact

Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring